V dubnu bude probíhat školení věnované problematice GMP+