Reference

Za dobu působení na trhu jsme provedli certifikaci malých a středních společností z oblasti kamionové dopravy, železniční dopravy, obchodních služeb a to jak na území ČR, Polska a Ukrajiny.